วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

 

 

1) นโยบายภาษาในแวดวงการศึกษาไทยจากยุคผู้นำชาติพ้นภัยสู่ยุคคืนความสุขให้ประชาชน / มนสิการ เฮงสุวรรณ

 

2) สึนามิ : เรื่องสั่นสะเทือนต่อโลกทัศน์เรื่องความตายในเรื่องสั้นไทย / นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์

 

3) ความซับซ้อนเรื่องประเภทกับข้อถกเถียงเรื่องความเป็น “นิราศ” / น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล

 

4) เหตุการณ์กลศึกในรามเกรฺติ์ฉบับตามี จกของเขมร : อิทธิพลจากรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของไทย / ทับทิม แซ่หลี่ยง, อุบล เทศทอง

 

5) บทบาทของพระอิศวรในนิทานพื้นบ้านไทย / แคทรียา อังทองกำเนิด

 

6) ปรากฏการณ์ราหูคติ : พลวัตแห่งการสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ในงานศิลปะไทย / ประเสริฐ รุนรา