วารสารไทยศึกษาปีที่ 17 ฉบับที่ 2

 

1) "อายก" พื้นที่พุทธศาสนาของกลุ่มคนปลัง (ไตหลอย-ลัวะ) / พลวัต ประพัตน์ทอง เชิดชาติ หิรัญโร พวงผกา ธรรมธิ

 

2) การเปลี่ยนแปลงของวัดไทยสามัคคีตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา / ศิริวรรณ มูลใจ แคทรียา อังทองกำเนิด

 

3) บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี/  ภักดีกุล รัตนา  ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

 

4) อุดมการณ์ทางสังคมในคำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง / วรุณญา อัจฉริยบดี

 

5) "โลกอัปลักษณ์" : การถูกกดทับและการหลีกหนีของตัวละครอาชญกร ในอาชญนิยายชุด พุ่มรัก พานสิงห์ ของ วินทร์ เลียววาริณ / สุพิชญา ขัตติยะมาน  น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล

 

6) ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ : ความตายในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว / วรัชยา เลี่ยวเทียนไชย  น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล

 

7) กลวิธีการเขียนบทละครเพลงสุนทราภรณ์ จากประวัติชีวิตครูเอื้อ สุนทรสนาน / สาวิตา ดิถียนต์