• ติดต่อเรา:
  • 0-22187495
  • 0-2255-5160
  • thstudies@chula.ac.th

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

สถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 9 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  • 0-22187495
  • 0-2255-5160
  • thstudies@chula.ac.th

แผนที่สถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย