วารสารไทยศึกษา - ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

 

 

1) บทบาทของสิ่งพิมพ์ในการรวมล้านนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสยาม / เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว

 

2) ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมการบริโภคชาจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / สกาวรัตน์ หาญกาญจนสุวัฒน์

 

3) วัฒนธรรม – เมืองตะวันตกในกรุงเทพฯ ยุคต้นสยามใหม่ / อุดมพร ธีระวิริยะกุล

 

4) การรับวัฒนธรรมตะวันตกและการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในสมัยรัชกาลที่ 5 / ลฏาภา มอร์เตโร

 

5) ไขสุหร่ายกำจายกลิ่น : น้ำกุหลาบเปอร์เซียในวัฒนธรรมชนชั้นสูงสยาม / จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

 

6) ตลับงา : สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ในสังคมไทย / รุ่งอรุณ กุลธำรง

 

7) "ไอ้ฤทธิ์กินแบล็ค!" : โฆษณาสุราแบล็คแคท ความตลก และการบริโภคเชิงสัญญะในสังคมไทยปลายทศวรรษ 2530 / วิลลา วิลัยทอง

 

 

แนะนำหนังสือ

 

"เรื่องข้างสำรับ" ของ ส.พลายน้อย / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล