วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

 

 

1) พระมหากษัตริย์ ข้าราชการและประชาชน : มุมมองผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ปิยนาถ บุนนาค

 

2) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการฟื้นฟูสถาบันสงฆ์ / วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์

 

3) สองมิติของ “การเดินทาง” ในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 : จินตนาการและภาพสะท้อนสังคม / ดินาร์ บุญธรรม

 

4) มรดกภูมิปัญญารูปสัตว์หิมพานต์ : งานช่างสิบหมู่ในพระราชพิธีปัจจุบัน / รุ่งอรุณ กุลธำรง

 

5) นาฏยลีลาพระมหาชนก : การสร้างสรรค์ชาดกในสังคมไทย / สุภัค มหาวรากร

 

6) จุลกฐินวัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ จังหวัดยโสธร : การรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างพิธีกรรมในปัจจุบัน / สุรชัย ชินบุตร

 

 

แนะนำหนังสือ

 

“ประชุมสุภาษิตสอนหญิง : มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และคุณค่าต่อสังคม” / พิสิทธิ์ กอบบุญ