วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

 

 

1) โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน : ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในฐานะวรรณคดีประกอบทัศนศิลป์ / ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

 

2) ตัวการ์ตูนปีศาจ : การนำเสนออกุศลกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหนังสือการ์ตูนเณรแก้วกับน้อยไชยา / นิธิอร พรอำไพสกุล, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

 

3) นิทานโชคดีชุด “ชนะใจได้” : ชีวิตที่มีมงคลคือชีวิตที่โชคดี / สุภัค มหาวรากร, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

 

4) คุณค่าที่มีต่อสังคมของละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ้ำ / รวิพรรณ เพชรอนันต์กุล, ประเทือง ทินรัตน์

 

5) ตรีพิพิธพร สวัสดิมงคลในพระราชวังดุสิต รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว / รัชดา โชติพานิช

 

6) งานช่างฝีมือกับเครื่องดนตรีไทยในสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ / รุ่งอรุณ กุลธำรง

 

7) ตำนานพญากง พญาพาน : ร่องรอยความสัมพันธ์ของชาวเมืองในภูมิภาคตะวันตกของไทย / อภิลักษณ์ เกษมผลพูล